Radat ja profiilit

Liikuntakeskuksella sijaitsee seutukunnan ainoa mitat täyttävä hiihtostadion lähtö- ja maalialueineen jopa kansainvälisen mittapuun mukaan tarkasteltuna. Ratavaihtoehtoja ovat 1, 2, 3 ja 5 km:n valaistut radat, jotka ovat monipuolisesti suunniteltuja ja osin vaativia. Kokonaisnousua 5 km:n radalle kertyy noin 100 m.

Ratojen vaativuus johtuu pitkälle siitä, että ne kulkevat kolmen vanhan soramontun kautta, jotka lisäävät kokonaisnousun määrää. Profiilin vaihtelu ja monipuolisuus syntyy sen sijaan siitä, että luonnonläheinen maasto on moni-ilmeistä. Radat kulkevat osin vanhoja kylä- ja metsäautoteitä pitkin sekä sijoittuvat keskelle metsäistä luontoa.

Varsin todennäköistä on se, että Runttimäen liikuntakeskuksen radat ja olosuhteet soveltuvat hyvin säännölliseen ja kovaankin harjoitteluun. Perusteeksi voidaan esittää, että Runttimäen laduilta on haettu menestystä lähes 100 SM-mitalin verran ja päädytty aina MM- ja Olympiamitaleille asti. Tosin näihin menestyksiin liittyy tietysti monet muutkin tekijät valmennuksesta lähtien.

Liikuntakeskus ja Kuoreveden Kärki ovat yhdessä järjestäneet useita Kansallisia hiihtokilpailuita Runttimäessä. Kansallisella tasolla kilpailut vaativat teknisen asiantuntijan läsnäoloa ns. TD:n ja hänen laatimansa raportti lähetetään Suomen Hiihtoliittoon. Ko. raportissa oli mm. seuraava maininta: ”hiihtostadion on erinomainen ja radat kelpaisivat suurempienkin kisojen järjestämiseen.”